608 328 797

600 367 311

Dezynfekcja

Potrzebujesz szybkiej, skutecznej i bezpiecznej dezynfekcji?


Dezynfekcja -  jest to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:

  • drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
  • środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
  • środowiska – temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne.

Konieczność stosowania radykalnej Dezynfekcji zachodzi w bardzo wielu sytuacjach, najczęściej to np:

  • po rozpoznaniu salmonelli, wścieklizny oraz wielu innych chorób zwierząt i ludzi
  • w miejscach gdzie przez dłuższy czas zalegały zwłoki ludzkie, po zmarłych
  • w hotelach, penjonatach, noclegowaniach, gdzie istnieje częsta rotacja osób
  • szkoły, przedszkola, internaty, dom studenta
  • restauracje, 

Nowością w naszym warsztacie są innowacyjne metody dezynfekcji i dezynsekcji:

  • zamgławianie termiczne
  • ozonowanie (odgrzybianie klimatyzacji, odświeżanie wnętrza pojazdów, usuwanie nieprzyjemnych zapachów z pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych lub półprzemysłowych)